Regulamin Promocji "Wiosna w domu" i "Forma 2024" w Sklepie Internetowym "Twoja Siłownia"

 1. Regulamin Promocji "Wiosna w domu" i "Forma 2024" w Sklepie Internetowym "Twoja Siłownia" (www.twoja-silownia.pl)

  1. Organizator Promocji:

   • Promocja "Wiosna w domu" i "Forma 2024" jest organizowana przez sklep internetowy "Twoja Siłownia", działający pod domeną www.twoja-silownia.pl.
  2. Okres Promocji:

   • Promocja obowiązuje od godziny 19:00 dnia 1.01.2024 r. do odwołania.
  3. Zasady Promocji:

   • Promocja dotyczy wybranych produktów dostępnych na stronie internetowej sklepu w kategorii "Wiosna w domu" i "Forma 2024" pod adresem: https://twoja-silownia.pl/sklep/tag/forma-2024/ i https://twoja-silownia.pl/sklep/tag/wiosna-w-domu/
   • Rabaty promocyjne są aplikowane automatycznie do cen produktów objętych promocją i są wyraźnie oznaczone przy każdym produkcie.
   • Rabaty z tytułu promocji "Wiosna w domu" i "Forma 2024" nie kumulują się z innymi rabatami lub promocjami oferowanymi przez sklep
   • Klienci uczestniczący w promocji "Wiosna w domu" i "Forma 2024" są zobowiązani do przestrzegania regulaminu sklepu, polityki prywatności oraz standardowych procedur reklamacji i zwrotów, opisanych w regulaminie sklepu internetowego.
  4. Dostępność Produktów:

   • Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych w magazynie. W przypadku wyczerpania zapasów, produkt nie będzie dostępny w cenie promocyjnej.
  5. Dostawa zamówień:

   • Ze względu na zwiększoną liczbę zamówień, czas realizacji dostawy może ulec wydłużeniu. Szczegółowe informacje na temat dostawy są dostępne na stronie sklepu.
   • W przypadku zainteresowania konkretnym terminem dostawy, prosimy o kontakt bezpośredni ze sklepem.
  6. Ograniczenia Geograficzne:

   • Promocja jest ograniczona terytorialnie do obszaru Polski.
  7. Prawo do odstąpienia od umowy:

   • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi handlu elektronicznego i zgodnie z regulaminem sklepu www.twoja-silownia.pl.
  8. Reklamacje i Zwroty:

   • Reklamacje i zwroty produktów zakupionych w ramach promocji "Wiosna w domu" i "Forma 2024" podlegają regulaminowi sklepu dostępnemu na stronie www.twoja-silownia.pl.
  9. Kontakt:

   • W razie pytań dotyczących promocji prosimy o kontakt pod adresem sklep@twoja-silownia.pl
  10. Zastrzeżenie dotyczące błędów:

   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie lub techniczne w oznaczeniach cen produktów.
  11. Zmiany w Regulaminie:

   • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.
  12. Postanowienia Końcowe:

   • Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają regulaminowi głównemu sklepu dostępnemu na stronie www.twoja-silownia.pl.
   • Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

  Data wejścia w życie regulaminu: 1.01.2024 r.